TEST THỬ BÀI THI IC3 MODULE CF (PHẦN 1)

Đề thi thử bài thi IC3 theo chuẩn của microsoft

– Lý thuyết bài thi IC3 có 3 dạng câu hỏi: ghép nối, sắp xếp lựa chọn, trắc nghiệm nhiều đáp án

– Cách làm:

+ Bạn điền EMAIL của bạn vào và ấn “START QUIZ”

+ Câu ghép nối: bạn kéo các đáp án ở phần “Sort element” xuống bên dưới để tạo thành cặp ghép nối đúng

+ Câu sắp xếp lựa chọn: bạn kéo các đáp án lên phía trên, phía dưới để tạo thành thứ tự sắp xếp đúng.

+ Sau khi làm xong, bạn ấn “FINISH QUIZ” sẽ hiện ra điểm số.

+ Sau khi làm xong, bạn ấn “RESTART QUIZ” để làm lại test nhiều lần, không giới hạn

+ Sau khi làm xong, bạn ấn “VIEW QUESTION” để xem đáp án câu hỏi –> Các đáp án màu xanh lá cây là đáp án đúng, đáp án màu đỏ là đáp án sai (như ảnh). Các câu ghép nối và sắp xếp lựa chọn sẽ được phần mềm tự động xếp thứ tự đúng

 

You must specify a text.